KIERA HOTEL

Địa chỉ: 120 Đường Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại KIERA HOTEL không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu