Công ty TNHHTự Động Hóa Vĩnh Phát

Địa chỉ: KCN VÕ CƯỜNG - VÕ CƯỜNG

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

6

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHHTự Động Hóa Vĩnh Phát đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Lập Trình Máy CNC

Công Ty TNHHTự Động Hóa Vĩnh Phát

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành CNC

Công Ty TNHHTự Động Hóa Vĩnh Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Đo (qc)

Công Ty TNHHTự Động Hóa Vĩnh Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cơ

Công Ty TNHHTự Động Hóa Vĩnh Phát

 9 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt Dây

Công Ty TNHHTự Động Hóa Vĩnh Phát

 9 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Xung Edm

Công Ty TNHHTự Động Hóa Vĩnh Phát

 8 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Bắc Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu