Công ty TNHH MTV Thanh Khuê

Địa chỉ: Xóm Núi, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: www.thanhkhuefurniture.com

5

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MTV Thanh Khuê đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 8 triệu - 15 triệu
 06/05/2020
 Khánh Hòa

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 7 triệu - 10 triệu
 25/02/2020
 Khánh Hòa

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 8 triệu - 18 triệu
 20/02/2020
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kỹ Thuật Bản Vẽ

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 7 triệu - 13 triệu
 20/02/2020
 Khánh Hòa

Nhân Viên Thống Kê

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 7 triệu - 10 triệu
 20/02/2020
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu