Công ty TNHH MTV Thanh Khuê

Địa chỉ: Xóm Núi, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang
Website: www.thanhkhuefurniture.com

Việc làm đang tuyển dụng

Nhân Viên Kế Hoạch- Khánh Hòa

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 8 triệu - 15 triệu
 30/09/2020
 Khánh Hòa

Nhân Viên Bảo Trì Máy

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2020
 Khánh Hòa
 7 triệu - 13 triệu
 30/09/2020
 Khánh Hòa

Nhân Viên Bảo Trì Máy- Khánh Hòa

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2020
 Khánh Hòa
 7 triệu - 13 triệu
 30/09/2020
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Thống Kê- Khánh Hòa

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 5 triệu - 10 triệu
 30/09/2020
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Thống Kê

Công Ty TNHH MTV Thanh Khuê

 5 triệu - 10 triệu
 30/09/2020
 Khánh Hòa

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Xóm Núi, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.thanhkhuefurniture.com