Bistro145

Địa chỉ: 145 phu loi, thu dau mot

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

6

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Bistro145 không có tuyển dụng nào còn hạn.

Bartender

Bistro145

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 6 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Pastry Chef

Bistro145

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Pizza Maker

Bistro145

 4 triệu - 5 triệu
 20/05/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Barista

Bistro145

 5 triệu - 7 triệu
 20/05/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Phụ Bếp

Bistro145

 4 triệu - 5 triệu
 20/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu