CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO

Địa chỉ: 159 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 03, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: https://robo.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBO không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu