CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT TƯỜNG

Địa chỉ: CCN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín

Số nhân viên: 100-200

Website: giadungdattuong.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT TƯỜNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu