CÔNG TY TNHH DSGN THIÊN ÂN

Địa chỉ: The Sun Avenue: 28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, HCM
Website: www.dsgn.vn

Việc làm đang tuyển dụng

 8 triệu - 10 triệu
 11/07/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu
 11/07/2020
 Hồ Chí Minh

Triển Khai Nội Thất- Quận 2

Công Ty TNHH Dsgn Thiên ân

 8 triệu - 10 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu
 11/07/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu
 11/07/2020
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu
 11/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Triển Khai Nội Thất

Công Ty TNHH Dsgn Thiên ân

 8 triệu - 10 triệu
 11/07/2020
 Hồ Chí Minh

Triển Khai Nội Thất

Công Ty TNHH Dsgn Thiên ân

 8 triệu - 10 triệu
 11/07/2020
 Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
The Sun Avenue: 28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, HCM

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.dsgn.vn