Công ty TNHH Thiết bị Tự động Mỹ Á

Địa chỉ: 17 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Số nhân viên: 10-25

Website: www.myaco.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Thiết bị Tự động Mỹ Á không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu