CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ TỰ ĐỘNG UY LONG

Địa chỉ: 29 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: http://www.uylong.com/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ TỰ ĐỘNG UY LONG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu