Công ty TNHH HIQ Vina

Địa chỉ: 1st floor, Star tower, Lot D32, Cau Giay, Yen Hoa
Website: www.hiq.co.kr

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty TNHH HIQ Vina không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
1st floor, Star tower, Lot D32, Cau Giay, Yen Hoa

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.hiq.co.kr