Công ty TNHH Inovar Việt Nam

Địa chỉ: 736 Lũy Bán Bích, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 50-100

Website: www.inovarfloor.com

3

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Inovar Việt Nam đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty TNHH Inovar Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty TNHH Inovar Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu