Công ty TNHH Laudert Việt Nam

Địa chỉ: 43D/8 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận

Số nhân viên: 50-100

Website: www.laudert.de

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Laudert Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Xử Lý Hình ảnh - Photoshop

Công Ty TNHH Laudert Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 14/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xử Lý Hình ảnh - Photoshop

Công Ty TNHH Laudert Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 14/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xử Lý Hình ảnh - Photoshop

Công Ty TNHH Laudert Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 14/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xử Lý Hình ảnh - Photoshop

Công Ty TNHH Laudert Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu