Công Ty TNHH Đầu tư xây dựng & phát triển đô thị An Bình

Địa chỉ: số 12 Đường Luy Lâu Phường Vũ Ninh Thành phố Bắc Ninh

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty TNHH Đầu tư xây dựng & phát triển đô thị An Bình không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu