Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

Địa chỉ: Quốc lộ 3- Dục Tú – Đông Anh – Hà Nội

Số nhân viên: 50-100

Website: donghung.com.vn

14

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng đang tuyển dụng 10 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kế Toán Lương Trên 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Phòng Thiết Bị Đi Làm Luôn

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 25 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh Thiết Bị Điện

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 25 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Phó Giám Đốc Có Kinh Nghiệm

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 20 triệu - 25 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Lương Trên 10 Triệu Đi Làm Luôn

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 14 triệu - 18 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 8 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Bằng C

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 8 triệu - 11 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 8 triệu - 11 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Kế Toán Trưởng Lương Trên 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 18 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh- Dự án Làm Việc Tại Đông Anh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Điện

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Hưng

 Thương lượng
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu