tập đoàn sơn Cavoni

Địa chỉ: Đông Sơn- Thủy Nguyên- Hải Phòng

Số nhân viên: 200-500

Website: http://soncavoni.com

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

tập đoàn sơn Cavoni đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 >= 30 triệu
 30/03/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình

Giám Đốc Điều Hành

Tập Đoàn Sơn Cavoni

 Thương lượng
 30/03/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/03/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu