CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NHỰT TẤN

Địa chỉ: 463-465 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 50-100

Website: www.ancucorp.vn

6

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NHỰT TẤN không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Sư Điện (m&e)

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nhựt Tấn

 7 triệu - 18 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Họa Viên Kết Cấu

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nhựt Tấn

 7 triệu - 10 triệu
 17/06/2019
 Hồ Chí Minh

Thủ Kho Vật Tư Tại Công Trường

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nhựt Tấn

 5 triệu - 7 triệu
 17/06/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng Lương 7-18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nhựt Tấn

 7 triệu - 18 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán (1-2 Năm Kinh Nghiệm)

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nhựt Tấn

 5 triệu - 7 triệu
 17/06/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện (m&e) Lương 6-18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nhựt Tấn

 6 triệu - 18 triệu
 18/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu