Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Địa chỉ: Tòa nhà KCN Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

Số nhân viên: 1000-5000

Website: http://callcenter.vn/

221

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương đang tuyển dụng 68 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Chăm Sóc Khách Hàng Viettel Thái Nguyên Qua Điện Thoại

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Thái Nguyên

Nhân Viên Tư Vấn, Chăm Sóc Khách Hàng Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 11/12/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Thái Nguyên

Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Hà Nội (thu Nhập ổn Định)

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Thái Nguyên

Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Cưới Hỏi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Ngân Hàng Mb

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Ngân Hàng Mb

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Trực Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Tổng Đài K+ Tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Chăm Sóc Khách Hàng Viettel Thái Nguyên - Làm Việc Theo Ca

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Thái Nguyên

Tổng Đài Viên Tập Đoàn Viettel Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên CSKH Truyền Hình K+ Tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh

Điện Thoại Viên Dịch Viettel Tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trực Điện Thoại

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 11/11/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên CSKH Mạng Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng

Điện Thoại Viên Tổng Đài K+ Tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Viettel Về Giải Pháp Công Nghệ

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Trực Tổng Đài Mạng Viettel Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Thái Nguyên

Nhân Viên Tư Vấn Part - Time - Công Việc Linh Hoạt Thời Gian

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 3 triệu - 5 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Biên Tập Nội Dung Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Mạng Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng

Trực Tổng Đài Điện Thoại Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng

Trực Tổng Đài Điện Thoại Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tư Vấn Cho Tổng Đài Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu