Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Địa chỉ: Tòa nhà KCN Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

Số nhân viên: 1000-5000

Website: http://callcenter.vn/

169

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương đang tuyển dụng 37 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Ngân Hàng Mb

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Cho Lg Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Lg

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội

Hà Nội - Nhân Viên Biên Tập Nội Dung

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Biên Tập Nội Dung Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Ca Hát Theo Yêu Cầu - Part Time

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh - Lương ổn Định

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội

Hỗ Trợ Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Trực Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Điện Thoại Viên Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội

Điện Thoại Viên Mạng Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Tiền Lương

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 21/08/2018
 Hà Nội

Nhân Sự Tính Lương

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 21/08/2018
 Hà Nội

Nhân Sự Tiền Lương

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 20/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing Online

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Marketing Online

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Hà Nội (thu Nhập ổn Định)

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Part Time Lĩnh Vực Giải Trí, Ca Hát Theo Yêu Cầu

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Hỗ Trợ Tổng Đài K+ Tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Tư Vấn Viên Dịch Vụ Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Tư Vấn Viên Dịch Vụ Giải Pháp Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Thái Nguyên

Nhà tuyển dụng hàng đầu