Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Địa chỉ: Tòa nhà KCN Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

Số nhân viên: 1000-5000

Website: http://callcenter.vn/

160

việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương đang tuyển dụng 48 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh - Lương ổn Định

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 21/06/2018
 Hà Nội

Điện Thoại Viên Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Tư Vấn Viên Dịch Vụ Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Hà Nội (thu Nhập ổn Định)

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Chăm Sóc Khách Hàng Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Hỗ Trợ Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Part Time Lĩnh Vực Giải Trí, Ca Hát Theo Yêu Cầu

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Điện Thoại Viên Mạng Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Ca Hát Theo Yêu Cầu - Part Time

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Viettel Về Giải Pháp Công Nghệ

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Trực Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Kỹ Thuật Viettel Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 Thương lượng
 22/05/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Tổng Đài Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 16/05/2018
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Tư Vấn Mạng Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 19/05/2018
 Đà Nẵng

Chuyên Viên CSKH Qua Tổng Đài Viettle Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 12/05/2018
 Đà Nẵng

Chuyên Viên CSKH Qua Tổng Đài Mạng Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 11/05/2018
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Marketing Online

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 04/05/2018
 Hà Nội

Giảng Viên Đào Tạo Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 06/05/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 15 triệu - 20 triệu
 04/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 15 triệu - 20 triệu
 04/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing Online

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 04/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Tổng Đài Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2018
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 02/05/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên CSKH Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 02/05/2018
 Đà Nẵng
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Đà Nẵng

Tư Vấn K+ Tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu