BYTEDANCE

Địa chỉ: Toong, Coworking Space, 126 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Số nhân viên: 100-200

Website: https://www.bytedance.com/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại BYTEDANCE không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu