BYTEDANCE

Địa chỉ: Toong, Coworking Space, 126 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: https://www.bytedance.com/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại BYTEDANCE không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Toong, Coworking Space, 126 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
https://www.bytedance.com/