CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOR

Địa chỉ: 5/8 Tống Văn Hên, phường 15, quận Tân Bình

Số nhân viên: 25-50

Website: vikor.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOR không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu