CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOR

Địa chỉ: 50/24 Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 25-50

Website: vikor.vn

16

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOR đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Vikor

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Công Ty Cổ Phần Vikor

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh

Content Marketing

Công Ty Cổ Phần Vikor

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Vikor

 10 triệu - 12 triệu
 20/10/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Vikor

 8 triệu - 10 triệu
 05/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Rập

Công Ty Cổ Phần Vikor

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Hoạch Sản Xuất Đơn Hàng

Công Ty Cổ Phần Vikor

 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 01/07/2019
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Vikor

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Công Ty Cổ Phần Vikor

 7 triệu - 10 triệu
 01/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Rập

Công Ty Cổ Phần Vikor

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Công Ty Cổ Phần Vikor

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 01/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu