Chi nhánh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô tô (Hyundai Tây Ninh)

Địa chỉ: Số 21 đường 30/4, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Số nhân viên: 50-100

Website: http://hyundaikinhduongvuong.com/

6

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Chi nhánh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô tô (Hyundai Tây Ninh) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kĩ Thuật Viên ô Tô

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn ô Tô (hyundai Tây Ninh)

 Thương lượng
 30/12/2018
 Tây Ninh

Kế Toán Trưởng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn ô Tô (hyundai Tây Ninh)

 Thương lượng
 30/12/2018
 Tây Ninh

Admin Kinh Doanh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn ô Tô (hyundai Tây Ninh)

 Thương lượng
 30/12/2018
 Tây Ninh

Thủ Kho Phụ Tùng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn ô Tô (hyundai Tây Ninh)

 Thương lượng
 30/12/2018
 Tây Ninh

Nhân Viên Pháp Chế

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn ô Tô (hyundai Tây Ninh)

 Thương lượng
 30/12/2018
 Tây Ninh

Tư Vấn Bán Hàng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn ô Tô (hyundai Tây Ninh)

 Thương lượng
 30/12/2018
 Tây Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu