CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN – XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ THI CÔNG CƠ GIỚI THÁI SƠN

Địa chỉ: Số 3, đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

6

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN – XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ THI CÔNG CƠ GIỚI THÁI SƠN không có tuyển dụng nào còn hạn.

Chỉ Huy Giám Sát Công Trình

Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Thái Sơn - Xí Nghiệp Xây Dựng Và Thi Công Cơ Giới Thái Sơn

 12 triệu - 19 triệu
 05/08/2019
 Đồng Tháp, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang

Cán Bộ Kỹ Thuật Xây Dựng Miền Tây Và Miền Đông

Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Thái Sơn - Xí Nghiệp Xây Dựng Và Thi Công Cơ Giới Thái Sơn

 10 triệu - 12 triệu
 05/08/2019
 Cà Mau, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang

Cán Bộ Quản Lý Kỹ Thuật

Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Thái Sơn - Xí Nghiệp Xây Dựng Và Thi Công Cơ Giới Thái Sơn

 10 triệu - 12 triệu
 06/08/2019
 An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh

Chỉ Huy Giám Sát Công Trình

Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Thái Sơn - Xí Nghiệp Xây Dựng Và Thi Công Cơ Giới Thái Sơn

 12 triệu - 18 triệu
 30/04/2019
 Đồng Tháp, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang

Kỹ Sư Xây Dựng

Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Thái Sơn - Xí Nghiệp Xây Dựng Và Thi Công Cơ Giới Thái Sơn

 15 triệu - 18 triệu
 30/04/2019
 Cà Mau, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang

Kỹ Sư Giao Thông

Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Thái Sơn - Xí Nghiệp Xây Dựng Và Thi Công Cơ Giới Thái Sơn

 15 triệu - 20 triệu
 15/11/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Long An, Quảng Trị, Vĩnh Long

Nhà tuyển dụng hàng đầu