Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

Địa chỉ: 35 Lạc Long Quân, Diên Khánh, Khánh Hòa

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát đang tuyển dụng 8 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Thư Ký

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Trưởng Nhóm Trade Marketing

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Mc - Người Dẫn Chương Trình

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh (khánh Hòa)

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên

Nhân Viên Telesale Tư Vấn Và Thiết Lập Cuộc Hẹn (giờ Hành Chính)

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán Tài Chính

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Telesale Tư Vấn Và Thiết Lập Cuộc Hẹn (giờ Hành Chính)

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Nhân Sự - Thư Ký

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Trưởng Nhóm Trade Marketing

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh - Telesales

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán Tài Chính

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Mc - Người Dẫn Chương Trình

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Hành Chính Văn Phòng - Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2019
 Khánh Hòa

Nhân Sự - Thư Ký

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Khánh Hòa

Nhân Sự - Thư Ký

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2019
 Khánh Hòa

Hành Chính Văn Phòng - Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 10 triệu - 12 triệu
 21/07/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 5 triệu - 7 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Mc - Người Dẫn Chương Trình

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 15 triệu - 20 triệu
 20/07/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh - Telesale Văn Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Phạm Gia Phát

 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2019
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu