GH Consults

Địa chỉ: 7th floor, Vinafor Building 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số nhân viên: 10-25

Website: www.ghconsults.vn

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại GH Consults không có tuyển dụng nào còn hạn.

Associate (legal)

Gh Consults

 Thương lượng
 31/01/2019
 Hà Nội

Senior Associate

Gh Consults

 Thương lượng
 31/01/2019
 Hà Nội

Associate (legal)

Gh Consults

 Thương lượng
 31/01/2019
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/12/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu