CÔNG TY CỔ PHẦN VERITAS SHOES VIỆT NAM

Địa chỉ: 56 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: https://shoex.net

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN VERITAS SHOES VIỆT NAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
56 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
https://shoex.net