CÔNG TY CỔ PHẦN VERITAS SHOES VIỆT NAM

Địa chỉ: 56 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số nhân viên: 10-25

Website: https://shoex.net

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN VERITAS SHOES VIỆT NAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu