Công ty TNHH Đào tạo Tri Thức Việt

Địa chỉ: Phố Cầu Ngà, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Số nhân viên: 10-25

Website: http://www.trithucvietbn.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Đào tạo Tri Thức Việt không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu