Công ty TNHH Đào tạo Tri Thức Việt

Địa chỉ: Phố Cầu Ngà, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
Website: http://www.trithucvietbn.com

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty TNHH Đào tạo Tri Thức Việt không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Phố Cầu Ngà, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://www.trithucvietbn.com