Công ty TNHH Đào tạo Tri Thức Việt

Địa chỉ: Phố Cầu Ngà, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Số nhân viên: 10-25

Website: http://www.trithucvietbn.com

8

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Đào tạo Tri Thức Việt đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 8 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty TNHH Đào Tạo Tri Thức Việt

 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2019
 Bắc Ninh
 8 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Và Tin Học Tri Thức Việt

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Và Tin Học Tri Thức Việt

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Và Tin Học Tri Thức Việt

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Và Tin Học Tri Thức Việt

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2017
 Bắc Ninh

Nhân Viên

Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Và Tin Học Tri Thức Việt

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2016
 Bắc Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu