Công ty cổ phần sản xuất cơ điện Hà Nội

Địa chỉ: Hà Nội và Bắc Ninh

Số nhân viên: 100-200

Website: Đang cập nhật

20

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần sản xuất cơ điện Hà Nội không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Lắp Ráp Y Tế

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 3 triệu - 5 triệu
 30/04/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Bắc Ninh

Kế Toán Viên

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Lái Xe

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Bắc Ninh

Thiết Kế

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Thợ Hàn

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Bắc Ninh

Nhân Viên Phân Xưởng Lắp Ráp Y Tế

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2017
 Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2017
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Bắc Ninh

Cán Bộ Thống Kê

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 3 triệu - 5 triệu
 15/06/2017
 Bắc Ninh

Kế Toán Thuế

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2017
 Hà Nội

Lao Động Phổ Thông

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 3 triệu - 5 triệu
 28/02/2017
 Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Cơ Điện Hà Nội

 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2016
 Bắc Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu