RIO Studio

Địa chỉ: 04 Lê Thanh Nghị, Hai bà Trưng, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: thammyrio.com

12

Việc làm

Giới thiệu về công ty

RIO Studio đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 5 triệu - 6 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 30 triệu
 15/03/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 30 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/01/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 9 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2018
 Hà Nội

Marketing Online

Rio Studio

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu