RIO Studio

Địa chỉ: 04 Lê Thanh Nghị, Hai bà Trưng, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: thammyrio.com

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

RIO Studio đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 9 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 8 triệu - 16 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 25 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 8 triệu - 12 triệu
 20/04/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 30 triệu
 10/04/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 9 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu