CTY CP XÂY DỰNG P.E.N.T.H.O.U.S.E

Địa chỉ: 119 Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Website: www.penthousecons.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CTY CP XÂY DỰNG P.E.N.T.H.O.U.S.E không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
119 Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.penthousecons.vn