Công Ty TNHH G-Talent

Địa chỉ: Tầng 24, E Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 25-50

Website: www.gtalent.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty TNHH G-Talent không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu