Tier International

Địa chỉ: H3 Building, 384 Hoang Dieu, Ward 6, District 4, HCMC

Số nhân viên: 25-50

Website: tierinternational.net

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Tier International đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Telesale

Tier International

 5 triệu - 7 triệu
 14/10/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 21/09/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu