CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH THẾ KỶ

Địa chỉ: K4.56 đường Lena phường Phước Long B, Quận 9, TP HCM

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

19

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH THẾ KỶ đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Graphic Desgin [ Lương 10 Triệu Trở Lên]

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổ Chức Sự Kiện

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 10 triệu - 12 triệu
 29/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế 3D

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Graphic Design

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 8 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Kiến Trúc Sư 3D Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 10 triệu - 12 triệu
 14/11/2019
 Hồ Chí Minh

Dựng Phim 3D Vẽ Sự Kiện Lương 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Graphic Designer Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 10 triệu - 12 triệu
 03/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổ Chức Sự Kiện

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 7 triệu - 8 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Kiến Trúc Sư Lương 10-12 Triệu

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 10 triệu - 12 triệu
 20/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế 3D

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 8 triệu - 10 triệu
 20/09/2019
 Hồ Chí Minh

Graphic Design

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 8 triệu - 10 triệu
 20/09/2019
 Hồ Chí Minh

Graphic Design

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 8 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Sự Kiện (manager Marketing)

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế 3D

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 8 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện (event Executive)

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 7 triệu - 10 triệu
 20/09/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện (event Executive)

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

[hcm] Kiến Trúc Sư

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Sự Kiện (manager Marketing)

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Du Lịch Thế Kỷ

 10 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu