Tổng công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC)

Địa chỉ: Số 11 đường Hạc Thành, P Điện Biên, TP THanh Hóa.

Số nhân viên: 25-50

Website: tvgtthanhhoa.com.vn

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Tổng công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC) đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Lái Xe 7 Chỗ

Tổng Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Thanh Hóa (ttcc)

 Thương lượng
 30/05/2019
 Thanh Hóa

Kỹ Sư Cầu Đường

Tổng Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Thanh Hóa (ttcc)

 Thương lượng
 20/05/2019
 Thanh Hóa

Kỹ Sư Cầu Đường

Tổng Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Thanh Hóa (ttcc)

 Thương lượng
 15/05/2019
 Thanh Hóa

Kỹ Sư Cầu Đường

Tổng Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Thanh Hóa (ttcc)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Thanh Hóa

Nhà tuyển dụng hàng đầu