Tổng công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC)

Địa chỉ: Số 11 đường Hạc Thành, P Điện Biên, TP THanh Hóa.

Số nhân viên: 25-50

Website: tvgtthanhhoa.com.vn

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Tổng công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa (TTCC) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Sư Cầu Đường

Tổng Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Thanh Hóa (ttcc)

 Thương lượng
 20/05/2019
 Thanh Hóa

Lái Xe 7 Chỗ

Tổng Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Thanh Hóa (ttcc)

 Thương lượng
 30/05/2019
 Thanh Hóa

Kỹ Sư Cầu Đường

Tổng Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Thanh Hóa (ttcc)

 Thương lượng
 15/05/2019
 Thanh Hóa

Kỹ Sư Cầu Đường

Tổng Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Thanh Hóa (ttcc)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Thanh Hóa

Nhà tuyển dụng hàng đầu