Công ty TNHH BSE Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Ái Quốc

Số nhân viên: 200-500

Website: Đang cập nhật

14

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH BSE Việt Nam đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH Bse Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH Bse Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Bse Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2019
 Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Bse Việt Nam

 25 triệu - 30 triệu
 08/06/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Bse Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 08/06/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Bse Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 10/06/2019
 Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Bse Việt Nam

 25 triệu - 30 triệu
 21/03/2019
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 20/03/2019
 Hải Dương, Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Bse Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Bse Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hải Dương
 Thương lượng
 15/09/2018
 Hải Dương
 Thương lượng
 15/09/2018
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu
 13/11/2018
 Bắc Ninh, Thái Nguyên

Nhà tuyển dụng hàng đầu