Công ty TNHH BSE Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Ái Quốc

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH BSE Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu