CÔNG TY TNHH HG GARMENTS & SOURCING

Địa chỉ: Millennium masteri, Tầng 3A, officetel số 43, 44, 45, 46, 13, phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: http://www.hengin.com/ http://hggarments.com/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY TNHH HG GARMENTS & SOURCING không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu