CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC COM PA

Địa chỉ: 7 Trần Quốc Thảo, P6, Q3

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

9

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC COM PA đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Tư Vân Giao Dục

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Giáo Dục Com Pa

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổ Chức Sự Kiện

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Giáo Dục Com Pa

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điều Phối Học Vụ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Giáo Dục Com Pa

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

HR Admin

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Giáo Dục Com Pa

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trợ Giảng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Giáo Dục Com Pa

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổ Chức Sự Kiện

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Giáo Dục Com Pa

 Thương lượng
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Phòng Học Vụ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Giáo Dục Com Pa

 Thương lượng
 30/10/2018
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Học Vụ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Giáo Dục Com Pa

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Trợ Giảng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Giáo Dục Com Pa

 2 triệu - 3 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu