Công Ty Cổ Phần In Số 7

Địa chỉ: Lô 26-28 Khu công nghiệp Tân Tạo, Đường Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 200-500

Website: www. in7.com.vn

12

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty Cổ Phần In Số 7 không có tuyển dụng nào còn hạn.

 8 triệu - 17 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 17 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 17 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 17 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần In Số 7

 8 triệu - 12 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 17 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần In Số 7

 8 triệu - 17 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần In Số 7

 8 triệu - 17 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần In Số 7

 8 triệu - 17 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần In Số 7

 8 triệu - 17 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế- Chế Bản

Công Ty Cổ Phần In Số 7

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán - Lương Hấp Dẫn

Công Ty Cổ Phần In Số 7

 Thương lượng
 01/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu