iBean Studio

Địa chỉ: Quận Tân Bình , HCM

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

7

Việc làm

Giới thiệu về công ty

iBean Studio đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 20 triệu
 17/07/2019
 Hồ Chí Minh

Game Developer

Ibean Studio

 10 triệu - 20 triệu
 17/07/2019
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Game Developer

Ibean Studio

 10 triệu - 20 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 25 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu