Công Ty TNHH BGK GROUP

Địa chỉ: Tầng 5, số 148, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa Cầu Giấy

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

13

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH BGK GROUP đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kiến Trúc Sư

Công Ty TNHH Bgk Group

 10 triệu - 12 triệu
 17/09/2019
 Hà Nội

Kĩ Sư Kết Cấu

Công Ty TNHH Bgk Group

 15 triệu - 20 triệu
 17/09/2019
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Công Ty TNHH Bgk Group

 12 triệu - 20 triệu
 01/05/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 12 triệu
 01/06/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 12 triệu
 01/06/2019
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Công Ty TNHH Bgk Group

 6 triệu - 12 triệu
 01/06/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Điện

Công Ty TNHH Bgk Group

 12 triệu - 15 triệu
 03/04/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Điện

Công Ty TNHH Bgk Group

 12 triệu - 15 triệu
 01/04/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Kết Cấu

Công Ty TNHH Bgk Group

 13 triệu - 16 triệu
 11/02/2019
 Hà Nội
 6 triệu - 12 triệu
 01/06/2019
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Công Ty TNHH Bgk Group

 6 triệu - 12 triệu
 01/06/2019
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Công Ty TNHH Bgk Group

 6 triệu - 12 triệu
 01/06/2019
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Công Ty TNHH Bgk Group

 6 triệu - 12 triệu
 01/06/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu