CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PHƯƠNG BẮC

Địa chỉ: 194 Kiều Hạ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Quy mô nhân sự: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PHƯƠNG BẮC không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu