CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC

Địa chỉ: 49/23 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú

Quy mô nhân sự: Trên 300 người

Website: http://www.cpc.com.vn/index.php

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu