CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC

Địa chỉ: 49/23 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú

Số nhân viên: 1000-5000

Website: http://www.cpc.com.vn/index.php

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI LỤC không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu