Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Sao Kim

Địa chỉ: Thị trấn Ninh, huyện Yên Khánh

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Sao Kim không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu