CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ GENERALI VIỆT NAM

Địa chỉ: Tòa Nhà AB 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: https://www.generali-life.com.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ GENERALI VIỆT NAM không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Tòa Nhà AB 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
https://www.generali-life.com.vn/