Tập Đoàn FVG

Địa chỉ: 388 Trần Hưng Đạo - Sơn Trà - Đà Nẵng

Số nhân viên: 200-500

Website: http://fvg.com.vn/

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Tập Đoàn FVG không có tuyển dụng nào còn hạn.

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2019
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Đà Nẵng
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2019
 Đà Nẵng

Thủ Kho Công Trường

Tập Đoàn Fvg

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Quảng Nam
 Thương lượng
 15/01/2019
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Quảng Nam
 10 triệu - 12 triệu
 15/12/2018
 Quảng Nam
 10 triệu - 12 triệu
 15/12/2018
 Quảng Nam

Kỹ Sư Giám Sát Me

Tập Đoàn Fvg

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng

Kỹ Thuật Hồ Sơ

Tập Đoàn Fvg

 8 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Quảng Nam
 5 triệu - 7 triệu
 10/12/2018
 Quảng Nam
 Thương lượng
 15/11/2018
 Quảng Nam

Kỹ Sư Trắc Đạc

Tập Đoàn Fvg

 7 triệu - 10 triệu
 10/11/2018
 Quảng Nam
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Quảng Nam
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2018
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu