Chi Nhánh Công ty TNHH Thiên Hà Shidax tại Hà Nội

Địa chỉ: 54A, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Website: galaxy-catering.com.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Chi Nhánh Công ty TNHH Thiên Hà Shidax tại Hà Nội không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
54A, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
galaxy-catering.com.vn