Chi Nhánh Công ty TNHH Thiên Hà Shidax tại Hà Nội

Địa chỉ: 54A, Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Số nhân viên: 500-1000

Website: galaxy-catering.com.vn

5

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chi Nhánh Công ty TNHH Thiên Hà Shidax tại Hà Nội đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiên Hà Shidax Tại Hà Nội

 >= 30 triệu
 31/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên

Trưởng Phòng Sản Xuất

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiên Hà Shidax Tại Hà Nội

 20 triệu - 25 triệu
 31/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang, Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiên Hà Shidax Tại Hà Nội

 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên

Quản Lý Tập Sự

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiên Hà Shidax Tại Hà Nội

 5 triệu - 7 triệu
 24/08/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh

Bếp Trưởng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiên Hà Shidax Tại Hà Nội

 12 triệu - 15 triệu
 23/08/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên

Nhà tuyển dụng hàng đầu