ARENA MULTIMEDIA

Địa chỉ: 212 – 214 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3

Số nhân viên: 200-500

Website: www.arena-multimedia.vn

30

Việc làm

Giới thiệu về công ty

ARENA MULTIMEDIA đang tuyển dụng 12 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 7 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 27/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 27/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 27/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 27/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 12 triệu
 27/09/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 25 triệu
 25/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 25/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 20/09/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 20/09/2019
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 20/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 15/09/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 15/09/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 15/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu
 15/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 20/07/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 15/08/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 25/06/2019
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 15/06/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 15/04/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2019
 Hồ Chí Minh

Phó Phòng Nhân Sự

Trung Tâm Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Arena Multimedia

 Thương lượng
 15/12/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu