Công ty TNHH Midway Metals Viet Nam

Địa chỉ: KCN Chau Son, Phu Ly, Ha Nam

Số nhân viên: 100-200

Website: www.midwaymetals.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Midway Metals Viet Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu