Trung Tâm Nghiên Cứu và Tư Vấn Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế

Địa chỉ: 224 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Trung Tâm Nghiên Cứu và Tư Vấn Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu