Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai

Địa chỉ: Số nhà 157, đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Website: naticorp.com

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Số nhà 157, đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
naticorp.com