Xclean beauty

Địa chỉ: 531C Cách Mạng Tháng 8, quận 10

Số nhân viên: 25-50

Website: www.xcleanbeauty.com.vn

6

việc làm

Giới thiệu về công ty

Xclean beauty đang tuyển dụng 6 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Spa

Xclean Beauty

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Content Spa [hcm]

Xclean Beauty

 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu