VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Địa chỉ: Ô6 BT4 khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Trì

Số nhân viên: 100-200

Website: http://iqc.com.vn/

10

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh

Viện Kiểm Nghiệm Chất Lượng Sản Phẩm Hàng Hóa

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Viện Kiểm Nghiệm Chất Lượng Sản Phẩm Hàng Hóa

 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2018
 Hà Nội

Chuyên Gia Kĩ Thuật Dệt May

Viện Kiểm Nghiệm Chất Lượng Sản Phẩm Hàng Hóa

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Thử Nghiệm Hóa Tại Hà Nội Và Sài Gòn

Viện Kiểm Nghiệm Chất Lượng Sản Phẩm Hàng Hóa

 7 triệu - 10 triệu
 06/10/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Viện Kiểm Nghiệm Chất Lượng Sản Phẩm Hàng Hóa

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Viện Kiểm Nghiệm Chất Lượng Sản Phẩm Hàng Hóa

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Viện Kiểm Nghiệm Chất Lượng Sản Phẩm Hàng Hóa

 5 triệu - 7 triệu
 28/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Viện Kiểm Nghiệm Chất Lượng Sản Phẩm Hàng Hóa

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên Gia Đánh Giá

Viện Kiểm Nghiệm Chất Lượng Sản Phẩm Hàng Hóa

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng

Viện Kiểm Nghiệm Chất Lượng Sản Phẩm Hàng Hóa

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu